Jak zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy

Prawie każda budowa wiąże się z prowadzeniem wykopów i prac ziemnych. Są one nieodłączną częścią nie tylko budownictwa mieszkalnego lub przemysłowego, ale też infrastrukturalnego. Mowa tu między innymi o osadzaniu filarów mostów czy wiaduktów. Najbardziej wymagające i najtrudniejsze roboty tego typu mają miejsce w przypadku budowy podziemnych tuneli i szybów, wykonywanych na dużej głębokości. Prace ziemne są nie tylko niezbędne, ale mają też duże znaczenie dla stabilności całej konstrukcji. Powszechnie znany jest fakt, że trwałość i długowieczność budowli zależy między innymi od poprawnego osadzenia jej fundamentów. Jego rodzaj i głębokość zależy też od rodzaju podłoża, jakie występuje w miejscu powstawania danego obiektu.

Prowadzenie prac ziemnych na terenie budowy wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Zabezpieczanie wykopów jest niezbędne i obowiązkowe z wielu względów. Przede wszystkim to kwestia bezpieczeństwa pracowników firmy budowlanej. Nieszczęśliwe wypadki są wszak częstym zjawiskiem w tej branży. W tym przypadku ziemia może się przecież w każdej chwili osunąć, przysypując robotnika. Kolejnym powodem jest sąsiedztwo innych budynków. Prace nie mogą doprowadzić do naruszenia konstrukcji otaczających plac budowy bloków, kamienic czy domów rodzinnych. Wykopy, zwłaszcza w przypadku choćby wielopiętrowych bloków mieszkalnych, mogą znacznie przekroczyć swoją głębokością poziom, do którego sięgają fundamenty sąsiednich gmachów. Istnieje wiele rodzajów zabezpieczeń, które pomagają rozwiązać powyższe problemy.

Co do zasady, prace ziemne sięgające poniżej poziomu metra muszą posiadać odpowiednie osłony. Ich wykonanie nie musi być czasochłonne ani trudne, a na rynku funkcjonuje wiele firm dostarczających odpowiednie szalunki. Okłada się nimi boki wykopu – ma to na celu zatrzymanie ewentualnego osuwania się ziemi. Służą temu między innymi deskowania wykopów. Polegają one na obłożeniu boków zabezpieczeniem powiązanym ze sobą i osadzonym w gruncie. Czasami, w celu zminimalizowania ryzyka wypadku, ustawia się też poziome wsporniki wzmacniające, które dodatkowo rozpierają przeciwległe ściany. Wykorzystuje się również ścianki szczelne, które stanowią rodzaj zwartej, nachodzącej na siebie falistej osłony wykonanej najczęściej z metalu. Stanowią one chyba najczęściej spotykany element obudowy. Inną metodą na zabezpieczenie miejsca rozkopu jest zastosowanie obudowy berlińskiej.

Funkcja szalunku skonstruowanego z desek nie ogranicza się tylko do zabezpieczania prac ziemnych. Jest on również ważną pomocą przy budowie górnej części konstrukcji. W przeciwieństwie do ścian, które mogą być zbudowane z cegieł, stropy budynków zawsze odlewa się z betonu wzmacnianego metalowym zbrojeniem. Deskowania stropowe są w tym przypadku nadal powszechnie wykorzystywane. Od ich poprawnej konstrukcji zależy więc jakość wykonania całej kondygnacji, jej stabilność oraz bezpieczeństwo pracowników.